Będąc partnerem firmy OpenSolution zajmuję się wsparciem technicznym aplikacji Quick.Cart oraz Quick.Cms.

Wykonuję zmiany w postaci nowych funkcjonalności lub modyfikacji już istniejących opartych o technologię PHP oraz JavaScript.